Od května 2018 jsem kontaktoval celkem 32 neziskových organizací s žádostí o dlouhodobou finanční podporu, případně o vypsání trvalé, každý měsíc opakované sbírky na úhradu okruhu mých nezbytných nákladů. Ten se pochopitelně průběžně mění a člověk nemůže předem vědět, co a kdy bude potřeba koupit. Po dlouhém hledání jsem zjistil následující:

Žádná neziskovka nedělá opakované sbírky na úhradu okruhu běžných životních potřeb, resp. dorovnání důchodu do určité částky, která by mi měla v případě uznání invalidity z mládí správně náležet. Prý by to pak chtěli všichni.

V zásadě platí, že veřejné sbírky jsou jednorázové a na jednu předem specifikovanou věc. Vyplývá to ze zákona. V roce 2024 jsem po delší době kontaktoval znovu Donio, abych zjistil, zda se podmínky mezitím nezměnily, ale bohužel, vše zůstává při starém, viz tento příspěvek na Twitteru/X, kde je i jejich odpověď.

Musel jsem proto najít jiného prostředníka, který by umožnil příjem darů na charitativní účely, tak aby to nemělo vliv na výši příspěvku na bydlení.

Tento požadavek zatím splňuje pouze PayPal, jenž disponuje evropskou bankovní licencí, má oprávnění ke zprostředkování sbírek a umožňuje i příjem jednotlivých charitativních darů. K obdrženým financím je stále přístup. Vím, že by bylo pro případné dárce daleko jednodušší přispět bez prostředníka přímo na můj bankovní účet, ale tam by nebylo možno zajistit, že odesílatel u každé platby vždy uvede její dobročinný účel, což je v tomto případě zásadní.

Jak jsem tedy při jednání s neziskovkami dopadl?

Lehce pozitivní zkušenost:

Nadační fond pomoci Karla Janečka - poskytli mi alespoň jednorázový příspěvek na obživu. Dlouhodobě přispívat ale nechtěli, ani vypsat sbírku, zejména z toho důvodu, že nemám žádnou možnost mediální propagace a zájem by byl minimální. V tom měli ostatně pravdu.

Neutrální až negativní zkušenosti:

Centrum provázení - finančně podporují jen děti.
Česká asociace pro vzácná onemocnění - opakovaně bez odpovědi.
Člověk v tísni - psal jsem jim asi 5x (e-mailem i na Twitteru), ale buď neodpověděli, nebo se vymluvili, že aktuálně řeší něco jiného.
Dobrý anděl - onkologické pacienty sice finančně podporují (cca 5 000 Kč měsíčně), ale musí se jednat o rodiny s nezaopatřenými dětmi, kde je nemocné buď dítě, nebo někdo z jeho rodičů.
Dobrý skutek, z.s. - na běžné životní potřeby nepřispívají, jen na zdravotní pomůcky.
Donio - velmi ochotní, ale nebyli mi schopni nabídnout takové parametry sbírky, jaké bych potřeboval, viz nahoře. Kdybych chtěl jednorázově vybrat na nějakou konkrétní věc, třeba kompenzační pomůcku, šlo by to velmi snadno. Na neurčitý okruh běžných životních potřeb ale sbírky nedělají, natož periodické.
Dvojka srdcem - odmítli.
Help 4 People - bez odpovědi.
Charita ČR - opakovaně bez odpovědi.
Konto bariéry - opakovaně bez odpovědi (u nich mě to dost překvapilo; zdála se to být solidní nadace).
Krása pomoci - na běžné životní potřeby nepřispívají.
Maltézská pomoc - na běžné životní potřeby nepřispívají.
Mediaplanet - bez odpovědi.
Nadace Adra - nejprve mi slíbili hradit obědy na celý rok, pak si to po 3 měsících rozmysleli a napsali, že na to nemají prostředky; hrozné jednání.
Nadace Agrofertu - na běžné životní potřeby nepřispívají.
Nadace Amélie - bez odpovědi.
Nadace GCP (Generali Česká pojišťovna) - bez odpovědi.
Nadace Just CS - bez odpovědi.
Nadační fond Avast - bez odpovědi.
Nadační fond Be Charity - bez odpovědi.
Nadační fond sounáležitosti - bez odpovědi.
Nadační fond Weil - bez odpovědi.
Naděje v nouzi, z.s. - bez odpovědi.
Nadační fond Pavla Novotného - nepřijímají žádné zprávy.
Naděje pro Tebe - bez odpovědi.
Neziskovky.cz - bez odpovědi.
Onkomaják - bez odpovědi.
Sanaplasma s.r.o. - nepodporují jednotlivce.
Sdružení Debra ČR - bez odpovědi.
Sdružení Nefrohema - bez odpovědi.
Sociální nadační fond hl. m. Prahy - bez odpovědi.

Jak vidíte, s neziskovkami je to opravdu složité. Proto bych rád apeloval na ty, kteří chtějí pomáhat ostatním, aby tak raději činili přímo. Jen tak se Vaše prostředky dostanou v plné výši ke konkrétním osobám.

↪️ Přejít na úvodní stranu

© 2018 - 20248
@lekarpraha (Twitter/X)

V případě mého úmrtí se odkaz na PayPal trvale deaktivuje.