Jaké náklady lze uhradit z minimálního invalidního důchodu 3. stupně?

(v roce 2024 činí minimální ID pro všechny stupně invalidity 5 170 Kč)

ok_buttonNA_button Částečně bydlení (nájem, služby, energie), i když člověk pobírá příspěvek na bydlení. Ten je např. u družstevních bytů velmi nízký, na rozdíl od bydlení nájemního, kvůli limitu normativních nákladů. Ceny energií jsou ovšem tak vysoké, že i po započtení tohoto příspěvku je člověk několik tisíc v mínusu.

Na další nezbytné potřeby již peníze nezbývají vůbec:

NA_button Celodenní strava
NA_button Léky, doplňky stravy
NA_button Zdravotnický materiál (obvazy, sterilní krytí, respirátory, desinfekce aj.)
NA_button Stomatologická péče a další služby, nehrazené ze ZP ani z příspěvku na péči
NA_button Hygienické a prací prostředky.
NA_button Opravy auta, povinné ručení a STK u lidí s velmi omezenou mobilitou (ZTP / O7)
NA_button Nutné opravy v bytě vč. obnovy spotřebičů, topení aj.
NA_button Ošacení, obuv, ložní prádlo
NA_button Kompenzační pomůcky, nehrazené ze ZP

Pokud jde o sociální služby, ty jediné lze v omezeném rozsahu (věcném i časovém) hradit z příspěvku na péči. Fakticky se tedy nejedná o příspěvek 'na péči', ale 'na sociální služby'. Jeho současný název však vypadá v očích veřejnosti daleko lépe. Lidé se pak mylně domnívají, že jej lze použít třeba na nákup jídla nebo léků, což je logicky také součástí péče. Chyba lávky: pokud to uděláte, je to považováno za zneužití dávky a bude Vám odejmuta. Důkazem budiž např. web města Chrudimi , kde měli odvahu napsat to zcela otevřeně, v souladu se zákonem o sociálních službách. Aktualizace: V červenci 2023 stránku z webu odstranili, nicméně zde mám její zálohu.

Dále existuje příspěvek na mobiltu, z kterého lze hradit alespoň pohonné hmoty nebo jízdné k lékaři aj. Mnoho let nebyl valorizován a když k tomu konečně došlo (od 1/2023), přidala vláda jen 350 Kč.

Pak jsou tu ještě symbolické dávky HN, jejichž poskytnutí a výše závisí nejen na rozdílu mezi příjmem a životním minimem, ale také na tom, zda žijete v holobytě, nebo máte ve vybavení domácnosti nějaké věci, které lze prodat. Uvádím to tu jen pro úplnost, většina invalidů na ně nárok nemá.

Při střízlivém pohledu na shora uvedené náklady vychází minimální použitelná výše ID 3. stupně okolo 17 tisíc Kč, a to jen na nutné potřeby vč. bydlení, kromě některých sociálních služeb a PHM (viz výše). To je stále pod úrovní minimální mzdy. Určitým řešením je tzv. 'invalidita z mládí', tu ale ČSSZ přiznává jen ve výjimečných případech, za podmínky, že je 3. stupeň invalidity přiznán nejpozději do 28. roku života.

Pokud však lékařům stanovení diagnózy a následné přiznání invalidity trvá déle, nebo je před 28. rokem přiznán nižší stupeň než třetí, dostanete jen minimální částku, jako se to stalo mně, viz úvodní strana.

Jestliže má člověk navíc tu smůlu, že jeho onemocnění vyžaduje použití auta k jakékoliv činnosti mimo domov, je situace ještě složitější.

U většiny 'imobilizujících' diagnóz totiž není nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, takže v případě konce životnosti stávajícího auta se nemocný nedostane vůbec nikam, s výjimkou dopravy sanitním vozem. Nárok na příspěvek mají přitom jen lidé s průkazem ZTP/P (nejtěžší postižení), kteří vozidlo řídit ani nejsou schopni. My, co máme 'jen' průkaz ZTP a řídit ještě s určitými omezeními můžeme, nárok na příspěvek nemáme. Zbývá pak jedině nějaká veřejná sbírka, ale když vidím, jak těžce se shánějí dárci alespoň na úhradu základních potřeb, nedělám si iluze, že by se vybralo na funkční a spolehlivé auto.

↪️ Přejít na úvodní stranu

© 2018 - 20248
@lekarpraha (Twitter/X)

V případě mého úmrtí se odkaz na PayPal trvale deaktivuje.